หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่องเล่าจากดวงอาทิตย์และฟิสิกส์อวกาศสำหรับครู” โดย ศาสตราจารย์เดวิด รูฟโฟโล
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่องเล่าจากดวงอาทิตย์และฟิสิกส์อวกาศสำหรับครู” โดย ศาสตราจารย์เดวิด รูฟโฟโล

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-17 10:48:18


วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่องเล่าจากดวงอาทิตย์และฟิสิกส์อวกาศสำหรับครู” ในโครงการวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยวิทยากรรับเชิญ ศาสตราจารย์เดวิด รูฟโฟโล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล