หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่5 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ.สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่5 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:35:17


วันที่ 17 มกราคม 2566 อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา