หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 14 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย R2R ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย R2R ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-16 09:23:01

14 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย R2R ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา