หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปี 2562
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-16 09:31:11

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปี 2562 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร