หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “จิตวิญญาณครูไทย”
“จิตวิญญาณครูไทย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-17 10:16:38

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งวันครูปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หัวข้อ “จิตวิญญาณครูไทย” โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาในสังกัดคณะครุศาสตร์เข้าร่วมประกวดจำนวน 11 ราย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุนิสา คำยนต์ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จากนั้น เป็นการอ่านบทฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ต่ออาจารย์อาวุโส โดยนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1

*** กิจกรรมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู โดยการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมถึงกิจกรรมในงานยังมีการมอบรางวัลประกวดหนังสั้น หัวข้อ “หนึ่งล้านความทรงจำจากครูในดวงใจ” ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตร นับเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนการสอนในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้อีกด้วย

*** ช่วงบ่ายวันเดียวกันยังมีการจัดอบรมจิตวิญญาณครูไทย โดย ผศ.สนั่น มีขันหมาก อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยนศรีนครินทรวิโรฒน์ ประสานมิตร ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความเป็นครูแก่นักศึกษาโดยต้องการให้ทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี และยังกล่าวต่อถึงคำว่า “ครู” นั้นไม่ใช่ใครก็เป็นกันได้

*** กิจกรรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

อำไพร เพ็ชรว่าว : ถ่ายภาพ