หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 17 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคาร 31 ชั้น 5
17 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคาร 31 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-23 09:03:19

17 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคาร 31 ชั้น 5