หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มอบของสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มอบของสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-01-25 11:46:22


วันที่ 18 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และและคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มอบคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของสวัสดีปีใหม่ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร