หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ รร.บ้านโนนงามอุดมวิทย์ จ.อุดรธานี
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ รร.บ้านโนนงามอุดมวิทย์ จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:40:59


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ จังหวัดอุดรธานี