หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “โครงการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
“โครงการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-23 13:23:39

19 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ หัวหน้าสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ภูธารารีสอร์ท