หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา
โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-25 11:20:11

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง อาจารย์ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมราษฏร์นุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม