หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เตรียมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา”
“เตรียมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-25 11:41:51

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ “เตรียมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม อ. เมือง จ. ระนอง ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2562 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชยศ จำปาหวาย หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์