หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณิะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
"โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณิะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-29 09:55:50

21-22 มกราคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ดำเนินงาน "โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณิะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ เกม เพลง ศิลปะ และนิทาน ณ โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

ในการนี้สาขาวิชาได้ส่งมอบนวัตกรรมการศึกษาเรื่อง "We Can Sing English Songs" ที่คณะดำเนินงานโครงการฯ ร่วมผลิตขึ้นให้แก่ คุณรัตนา ดำจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อไป