หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-02 10:20:49


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ พร้อมด้วย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงและรายงานการติดตามตัวชี้วัดต่างๆ ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์