หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ละนิโส และนายศิวพงษ์ มิ่งแก้ว ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ละนิโส และนายศิวพงษ์ มิ่งแก้ว ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-01 12:00:12


วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ละนิโส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนายศิวพงษ์ มิ่งแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ เลขาธิการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานกรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา