หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบไฮบริดของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบไฮบริดของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-12-14 10:58:29

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบไฮบริดของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์