หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา "ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด"
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา "ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-30 15:41:12


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา "ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่กำเนิด" ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แขวงมักกะสัน เขตราชเวที กรุงเทพมหานคร