หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 11:04:22


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงและรายงานการติดตามตัวชี้วัดต่างๆ ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์