หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนบรมนิวาส
อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนบรมนิวาส

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 11:22:03


วันที่ 19 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ  โรงเรียนบรมนิวาส