หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต”
“การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-29 12:11:48

วันนี้ 23 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต” โดย คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นวิทยากร โดยรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ได้ต้อนรับวิทยากร และรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา