หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการแบ่งปัญญ์ผ่านหนังสือสู่มือน้องโนนงามฯ"
"โครงการแบ่งปัญญ์ผ่านหนังสือสู่มือน้องโนนงามฯ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-02-18 14:38:41

ด้วยความกรุณาของ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้มีจิตเมตตา ในวันนี้ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำสื่อการเรียนรู้และหนังสือที่ได้รับบริจาคจาก "โครงการแบ่งปัญญ์ผ่านหนังสือสู่มือน้องโนนงามฯ"ส่งมอบให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโนนงามอุดมวิทย์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โครงการฯ ขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้