หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-31 11:17:09

วันที่ 26 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์สาขา ณ ห้องประชุม 1124