หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานี"
"โครงการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานี"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-31 11:34:03

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานี" ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโฮง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นำทีมโดย คณาจารย์คณะครุศาสตร์และทีมวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 กาฬสินธุ์