หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-02-18 14:43:39

วันที่ 26 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ประจำสาขา และ ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุม 1124