หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 10 “เฉลิมทศรัชราชสมัยฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา” สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
27 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 10 “เฉลิมทศรัชราชสมัยฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา” สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-02-07 08:48:09

27 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 10 “เฉลิมทศรัชราชสมัยฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา” สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์