หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ร่วมกับสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทยและกรรมการส่งเสริมกิจการจัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (เบื้องต้น) ของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ร่วมกับสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทยและกรรมการส่งเสริมกิจการจัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (เบื้องต้น) ของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:24:55


ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมกับสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทยและกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ร่วมกับสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทย และกรรมการส่งเสริมกิจการ จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (เบื้องต้น) ให้กับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 84 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม