หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการทำ Pre-Test ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการทำ Pre-Test ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-02 10:56:51


ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565  นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการทำ Pre-Test ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย หลักสูตรเรียนรู้และทดสอบวัดผลเพื่อรับวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL และ หลักสูตรเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1121 และ 1122