หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวีรวัฒน์ อรุณจิตร นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัล ดีเด่น เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ผลงานที่มีคุณภาพและการประกวดประเภทครูผู้สอน
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวีรวัฒน์ อรุณจิตร นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัล ดีเด่น เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ผลงานที่มีคุณภาพและการประกวดประเภทครูผู้สอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-10-12 11:27:19

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายวีรวัฒน์ อรุณจิตร นักศึกษาศิิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัล 1.รางวัล เหรียญเงิน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติการประกวด "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ประเภทครูผู้สอน

2. รางวัล เหรียญทองแดง นวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ

3. รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ดีเด่น การจัดการเรียนรู้ครูปฐมวัยที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

4. ได้รับรางวัลรางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ดีเด่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV/DLIT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5. รับรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน