หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 28 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วม การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นฯ อาคารวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
28 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วม การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นฯ อาคารวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-02-11 10:19:48

28 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วม การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นฯ อาคารวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร