หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 12:14:41


วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet