หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นิเทศการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตร
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นิเทศการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 12:20:43


วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าส่ขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรี