หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธาพา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษานอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธาพา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษานอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 12:23:47


วันที่ 20 มกราคม 2566 อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 02 ศึกษานอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆ แก่นักศึกษาทำให้รับความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ แหล่งเรียนรู้สำคัญดังกล่าว