หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) หลักสูตรอิงสมรรถนะ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) หลักสูตรอิงสมรรถนะ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-02-11 11:08:13

29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) หลักสูตรอิงสมรรถนะ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา