หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:03:04

วันที่ 2 เมษายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมี นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  และนายคู่บุญ ศกุลตนาค ศึกษานิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความคาดหวัง เราอยากได้ครูแบบไหน” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา