หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมในหัวข้อ วิธีการใช้งาน Ssru Smart Application
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมในหัวข้อ วิธีการใช้งาน Ssru Smart Application

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-04 09:44:29


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน อบรมในหัวข้อ วิธีการใช้งาน Ssru Smart Application และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกิจกรรม ถาม-ตอบ โดยมี นายพีรพล เชื่อมแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1121 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในรูปแบบออนไลน์