หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 3/2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 3/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-04 10:06:06


วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะและเลขานุการ และได้รับเกียรติจาก นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ และดร.อนันต์ พันนึก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบออนไลน์