หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 24 กันยายน2561 รองศาสตราจารย์ ดร .นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมงาน บุคลากรผู้เกษียนอายุทางราชการ ในงานคนดีศรีสวนสุนันทา’๖๑ ณ อาคารสุขภาพและกีฬา ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 24 กันยายน2561 รองศาสตราจารย์ ดร .นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมงาน บุคลากรผู้เกษียนอายุทางราชการ ในงานคนดีศรีสวนสุนันทา’๖๑ ณ อาคารสุขภาพและกีฬา ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-02 18:44:20

วันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร .นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมงาน บุคลากรผู้เกษียนอายุทางราชการ ในงานคนดีศรีสวนสุนันทา’61 ณ อาคารสุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสนามบาสเก็ตบอล
ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
11 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
10 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
อาหาร