หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 2/2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:32:49


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะและเลขานุการ และได้รับเกียรติจาก นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ และดร.อนันต์ พันนึก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบออนไลน์