หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-04-28 16:00:16


วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ ชั้นปีที่ 1 – 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกศรุต นาควัชระ มาเป็นวิทยากร