หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระยะที่ 2 ณ รร.บ้านนาจาน จ.อุดรธานี
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระยะที่ 2 ณ รร.บ้านนาจาน จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-03-01 11:01:40


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน จังหวัดอุดรธานี