หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 11:49:09


เมื่อวันที่ 10-21 เมษายน 2566 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน จำนวน 11 คน พร้อมด้วยอาจารย์สุมนา เขียนนิล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว