หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:54:59


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องเรียน 1136