หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง การคัดเลือกสถาบัน ฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง การคัดเลือกสถาบัน ฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-07 13:59:30

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว.