หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ใช้อาคารและสถานที่ของคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดสอบวัดความรู้ของ กรมการท่องเที่ยว
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ใช้อาคารและสถานที่ของคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดสอบวัดความรู้ของ กรมการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:14:11

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอใช้อาคารและสถานที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ขอกรมการท่องเที่ยว