หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ใช้อาคารและสถานที่ของคณะครุศาสตร์เพื่อจัดสอบวัดความรู้ของกรมทรัพยากรธรณี
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ใช้อาคารและสถานที่ของคณะครุศาสตร์เพื่อจัดสอบวัดความรู้ของกรมทรัพยากรธรณี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:17:07

วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอใช้อาคารและสถานที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะของกรมทรัพยากรธรณี