หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:20:00

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริการรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ณ ลานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา