หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรกมล ชูช่วย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรกมล ชูช่วย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:24:25

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรกมล ชูช่วย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์