หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 8
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 8

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-29 11:16:01

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระวิทยากรในการดำเนินการกิจกรรม ณ วัดราชาธิวาสวิหาร


ถ่ายภาพ:  ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

รายงาน: พีรพล เชื่อมแก้ว