หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นางสาวภาวินี ศรีนวล สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล จากโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”
นางสาวภาวินี ศรีนวล สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล จากโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:06:07


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภาวินี ศรีนวล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล จากโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” จัดโดย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินนทร์วิโรฒ ประจำปี 2561 ได้รับรางวัล กวีปากกาทอง ประจำปี 2561 ภายในงานมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน และมีรางวัลที่ 1 เพียงรางวัลเดียว