หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายโยธิน ทองพะวาได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
นายโยธิน ทองพะวาได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:09:44


วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระราชทานโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประเภทเด็กและเยาวชน ให้กับนายโยธิน ทองพะวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์