หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:36:36

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4